Блогът на DigiSign

Интерактивно представяне на DigiSign

Zoom уебинар на 18 май 2022, включващ демонстрация на всички видове електронно подписване на документи, текущо поддържани от платформата

Създаване на електронен подпис с B-trust

Кратка инструкция за създаване на електронен подпис от B-trust

Какво е облачен електронен подпис?

Основни разлики със "стандартните" квалифицирани електронни подпис и от къде можем да си издадем такъв подпис

Най-лесният и удобен начин за подписване на документи

Кратко изследване със съпоставка и оценки на методите за подписване на документи

Може ли един документ да е подписан едновременно с електронен подпис и на хартия с мокър подпис?

Има ли проблем да ползваме DocuSign в България?

Платформи за онлайн подписване срещу квалифицираните електронни подписи