Участие на DigiSign на Digitalk&A1 Awards 2023

Решението ни беше номинирано в категорията "Внедрено в организация ИТ решение"

Лого на DigiTalk & A1 Awards

На 30 март се проведе второто издание на Digitalk&A1 Awards, в което участваха общо 51 проекта. Те бяха разделени в три основни категории - внедрено в организация ИТ решение, вътрешна разработка и стартъп. И тази година сред номинираните бяха компания с иновативни бизнес решения от най-различни сфери.

Интегрирана система за електронно подписване

Съвместният проект на DigiSign и УниКредит Булбанк бе номиниран в категорията "Внедрено в организация ИТ решение", в която се състезаваха общо 24 участници.

Благодарение на него всички служители в банката подписват по електронен път документите, свързани с трудовите правоотношения. Това решение спестява не само хартия, но и много време за над 160-те филиала и над 4000-те души, които работят в организацията. След реорганизацията и въвеждането на електронното подписване, всички служители са преназначени в рамките на 3 месеца. Пълното дигитализиране на процеса значително улесни комуникацията между "Човешки ресурси" и служителите на банката. За 9 месеца през 2022 в организацията са подписани над 5000 електронни документа. От нововъведението ще могат да се възползват и всички бъдещи служители на банката, както и дъщерните ѝ дружества.

Друго важно предимство на електронното подписване и съхранение на служебна документация е спестяването на хартия и съответното физическо пространство за архивирането ѝ. Всеки надлежно подписан по дигитален път документ е напълно автентичен оригинал и може свободно да се използва като такъв. Това елиминира нуждата от копие на хартиен носител. Сред плюсовете е и възможността на DigiSign лесно да се интегрира с други системи и инструменти, които са част от ежедневната работа на банката.

Предизвикателствата по пътя

С общи усилия екипите на УниКредит и IBS България финализираха проекта в изключително кратък срок. На теория дигиталното подписване не звучи като много голямо събитие за дадена компания, но всеки, който се занимава с трудови правоотношения, знае за редицата законови специфики, които ги съпътстват. Сред предизвикателствата са не само краткия срок за изпълнение и хилядите документи за подпис, но и промяната в нагласата на служителите, част от които бяха скептични на тема дигитализация.

Обратната връзка

Обратната връзка от страна на банката е изцяло положителна. DigiSign работи с всички видове квалифицирани електронни подписи, издавани в България. По този начин гарантирахме свободата на избора и комфорта за потребителите. За улеснение на администраторите на приложението е налична и възможността за последователно изпращане на документи до множество потребители с една заявка; автоматична проверка за наличност на облачен/мобилен електронен подпис; възможност за преглед и определяне на мястото за полагане на електронния печат върху документа, както и пълно проследяване на историята на подписване на даден документ.

Обратно към блог списъка