DigiSign

Сигурно и удобно електронно подписване на документи с вашите клиенти, доставчици и служители

DigiSign е най-сигурната и удобна платформа да изпращате документи за подпис и да ги получавате електронно разписани. По всички възможни начини - с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, двуфакторно с SMS, или на таблети с биометрични данни.

Заяви демо


Защо DigiSign?

Освен аргумента, че през 21-ви век вече абсолютно целият обмен на информация става по електронен път и само единични процеси все още преминават и през хартия, DigiSign може да Ви помогне и за:

Икона, символизираща максимално удобство при работата с DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Максимално удобство

Документите се подписват по най-удобния за изпращача и получателя начин. DigiSign се грижи документа да стигне до всички страни за подпис според избрания метод и доставчик.

Икона, символизираща по-бързи процеси при работата с DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

По-бързи процеси

Изпращане и подписване на документи в рамките на минути, не дни или седмици. Документът се придвижва от София до Малко Търново за секунди.

Икона, символизираща повече ефективност при работата с DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Повече ефективност

DigiSign елиминира ръчната обработка и логистиката на хартиените документи и предоставя неимоверно удобство на вашите клиенти и служители.

Как работи DigiSign?

Само 3 стъпки, за да изпратите документ за подпис и да проследите статуса му:

Посочвате тип на документа, въвеждате кратко описание и качвате самия файл.

Екран от DigiSign платформата, който илюстрира как се качва файл, и след това може да се изпрати за електронно подписване с облачен квалифициран електронен подпис, с КЕП на флашка, или на таблет с биометрични данни.

Въвеждате получател, посочвате как да бъде идентифициран (ЕГН/ЛНЧ, телефон или и-мейл) и избирате начин, по който да подпише документа. Можете също така да посочите срок и за чия сметка да бъде подписването.

Екран от DigiSign платформата, който илюстрира избор на получатели и канал, по който да се подпише файла, включително с облачен квалифициран електронен подпис, с КЕП на флашка, или на таблет с биометрични данни.

По всяко време можете да проследите до къде е стигнал процесът по подписване. Можете да изпратите и напомняне, в случай, че някой от участниците задържа процеса.

Екран от DigiSign платформата, който покава как може да се проследи статуса на изпратен за подпис документ.

След като документ е подписан, можете да го получите на пощата си или директно във вашата документо-оборотна / CRM система. Научете повече за програмния интерфейс (API) на DigiSign и възможностите ни за интеграция с Вашите системи.

Разгледайте и ръководството за работа за детайлно описание на възможностите на платформата.

DigiSign - сигурен и достъпен с всички електронни подписи

DigiSign работи с всички видове квалифицирани електронни подписи, издавани в България. Платформата поддържа също така и усъвършенствани електронни подписи, които се полагат чрез таблети, запазващи освен изображения на подписа и биометрични данни.

Правна рамка

Електронните подписи и системите за електронно подписване се регулират от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Съгласно регламента и закона се дефинират три вида подписи:

  • (обикновен) електронен подпис - това са данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярат на електронния подпис използва, за да се подписва;
  • усъвършенстван електронен подпис - с този вид подпис подписващият "заключва" изявлението си със своя частен криптографски ключ, а получателят използва публичния криптографски ключ, за да прочете изявлението и да идентифицира автора. Авторът се идентифицира с идентификатор под свой контрол (най-често електронна поща), а технологията (най-често Adobe PDF) гарантира, че изявлението пристига непроменено при получателя.
  • квалифициран електронен подпис - това е усъвършенстван електронен подпис, който е издаден от квалифициран (или с други думи официално регистриран) доставчик на удостоверителни услуги.

Разликата между 3-те вида подписи е във възможностите за нивото на проверка на автентичността, която подписът предоставя. При квалифицираните подписи надлежно регистриран издател на подписа гарантира за валидността му. Съгласно ЗЕДЕУУ и трите вида подписи са правно обвързващи, а квалифицирания електронен подпис има и правната сила на саморъчен подпис. Законът също така казва, че “Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните” - чл.13, ал.4.

Научете повече на страницата ни за често задавани въпроси.Кой и за какво може да използва електронните подписи?

Икона, символизираща търговец използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Търговци

Електронните подписи могат да Ви помогнат да направите по-бързо сделка и да се освободите от времеемки административни и логистични задачи.

Икона, символизираща специалист по човешките ресурси, използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Човешки ресурси

Кандидати и служители могат да попълват и подписват в електронна форма документи при постъпването и по времето на цялото правоотношение.

Икона, символизираща юрист, използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Юристи

Всички документи могат да бъдат достъпни в електронен вид и да се ползват като надлежно подписани електронни оригинали.

Икона, символизираща произволен потребител, използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Всички

Всяка функция в организацията, при която се налага подписване на каквито и да е документи, може да се възползва от предимствата на електронния подпис.

Сигурност

DigiSign е изключително сигурна платформа за обмен и подписване на документи. Разработката и поддръжката се реализират според най-високите стандарти в индустрията:

  • ISO 27001:2013 - За най-високото ниво на информационна сигурност
  • ISO 20000-1:2011 - За управление на услугите в областта на информационните технологии
  • ISO 9001:2015 - За управление на качеството
ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 лога

Сигурност на данните

Всички данни, които се обменят между потребителите и сървърите, са криптирани. Документите също се съхраняват в криптиран вид. Всички данни за всички клиенти са разположени в отделни хранилища. Потребителските пароли са криптирани еднопосочно (hash). Всички данни се изтриват с протокол веднага след прекратяване на услугата. Всички потребителски действия в DigiSign се регистрират в отделна база данни (audit log) със строг контрол на достъпа.

Инфраструктура

DigiSign е разположен върху разпределена контейнеризирана инфраструктура. Основният ни сайт се поддържа в един от информационните центрове на Equinix International Business Exchange ™ (IBX®), позициониран в София. Equinix е водещият световен център за данни с 185+ центрове за данни в 24 държави с над 250 000 кръстосани връзки и надеждност > 99,99999%. Сайтът на Equinix е 100% наличен и покрива SLA 99.99999%.

Backup & Disaster recovery

Архивирането на DigiSign се управлява от специализиран софтуер за защита на данни, като във всеки един момент можем да възстановим състоянието на базата данни. Седмичните резервни касети се съхраняват на отделено и защитено място. Всички процедури, които се отнасят до нашия план за непрекъснатост на бизнеса (business continuity plan - BCP), се уреждат от стандарта ISO 20000-1: 2011, внедрен през 2013 г.

Партньори и доставчици на електронни подписи

DigiSign работи с всички квалифицирани доставчици на електронни подписи в България, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Мобилни/облачни електронни подписи

b-Trust Logo Evrotrust Logo

Стандартни КЕП върху преносими носители

Лого на b-Trust Лого на StampIt Лого на InfoNotary Лого на SEP Bulgaria

Електронен подпис върху таблет

Лого на Signatus

Научете повече за Signatus

Цени

Инсталационна такса *

Еднократна такса за създаване и настройка на вашето приложение.

+

Предплатени пакети

За максимална предвидимост, контрол и планиране на разходите предлагаме предплатени пакети за всички видове подписвания, включително подписи на b-Trust и Evrotrust **.

Цени от 0.05 лева без ДДС на подпис.* Специални бонификации за клиенти на системата за електронни трудови досиета PROFILE.GURU;
** Безплатно издаване на облачен/мобилен квалифициран електронен подпис от b-Trust или Evrotrust.

За повече информация и демонстрация, свържете се с нас.

За нас

DigiSign е създаден от екипа на IBS. Повече от години разработваме и интегрираме ИТ решения, които носят стойност и улесняват ежедневната работа на десетки хиляди потребители в България. Портфолиото ни включва решения за управление на инфраструктурата (Smarter Infrastructure), обработка на данни (Data & AI), разработка и модернизация на приложения.

Опитът ни в работата с електронни подписи? Реализирали сме множество системи за автентикация, отдалечено и локално подписване на файлове и сме правили интеграции с програмните интерфейси на всички квалифицирани доставчици в България.

Имаме честта да помагаме за оптимизация на процесите на клиенти от всякакъв размер в почти всички браншове, включително в банковия, производствения и държавния сектор.

Контакти

spinner

Телефон: (02) 9059080
И-мейл: sales@digisign.space

Или попълнете формата, а ние ще се свържем с Вас при първа възможност:

Офиси и демо центрове

СОФИЯ
ул. Пимен Зографски № 4
ВАРНА
ул. Михаил Колони № 27
ПЛОВДИВ
бул. Марица №154
SKOPJE
Ул. Атинска, бр. 12


Събираме контактна информация само за целите на комуникацията с Вас. Няма да ги използваме за промоционални или други цели, както и няма да предоставяме данните на трети страни.