DigiSign и останалите продукти от GURU портфолиото в Икономедиа

Темите в тази статия:

  1. Въведение
  2. Хронология
  3. Обратна връзка
  4. Заключение
Лого на Икономедия - медията, която внедрява електронен подпис с помощта на DigiSign

За Икономедиа

Основана през 1993 година, Икономедиа АД е най-голямата българска бизнес медийна компания. Най-известна с водещите си издания "Капитал" и "Дневник". Икономедиа се фокусира върху предоставянето на качествена журналистика и задълбочен анализ на икономически, политически и социални въпроси.

Мисията на медиите на Икономедиа е да дават достоверна и качествена информация, да създават авторска журналистика, която помага на читателите да правят информиран избор за бизнеса си и за личния си просперитет.

economedia.bg

Въведение

Партньорството ни с Икономедиа АД включва не само системата за електронно подписване DigiSign и платформата за управление на електронни трудови досиета – PROFILE.GURU, но и решението ни за управление на отсъствия – TIMEOFF.GURU. В тази статия ще разгледаме историята на внедряването на трите продукта в най-голямата бизнес медия в България.

Хронологично резюме на партньорските ни отношения

Средата на май 2016

Комуникацията с Икономедиа АД започна преди малко повече от 8 години. При тях от край време се появила нуждата от дигитализация на процеса по управление на отсъствия на всички служители. Някои от най-големите предизвикателства в далечната 2016г. бяха забавяне при одобрение от страна на прекия ръководител поради високото ниво на заетост в организацията, пускане на молба за отпуск – постфактум, което трябва да бъде съобразено със съответната ТРЗ програма и липса на полезни и навременни справки.

Краят на май 2016

Взето решение на внедряване на системата.

Юни 2016

Подписано споразумение с електронен подпис между Ай Би Ес България ЕООД и Икономедиа АД, както и GDPR анекс за обработване на данни на служителите.

Април 2021

Назрява нуждата от дигитализация на потребителски профили и преминаване от хартиено към електронно трудово досие. Започва комуникация за внедряване на PROFILE.GURU при Икономедиа АД. Ползите от използване на двете системи едновременно са автоматичната синхронизация на данни, чрез която не се налага служебни данни да биват ръчно попълвани на повече от едно място, големият набор от свободни полета, свързани с правоотношението между работодател и служител и лесния за използване интерфейс на платформата.

Ноември 2021

Проведена първа демонстрационна среща на PROFILE.GURU. Част от функционалностите, които се сториха най-полезни на колегите от отдел Човешки Ресурси бяха автоматичното генериране на документи по шаблон, чрез което в рамките на няколко клика можем да създадем договор, анекс, споразумение, декларация или друг документ, опцията за въвеждане на йерархична видимост и опция за редакция на потребителските профили, посредством която конкретна информация бива виждана или редактирана само от съответните лица и потенциално разпространение на конфиденциална информация бива на 100% предотвратено.

Януари 2022

Подписано приложение на внедряване на PROFILE.GURU при Икономедиа АД. Започваме поетапно наливане на информация за служители, техните активи, предишни позиции и работодатели, сертификати, обучения, цели, оценки и всякаква останала допълнителна служебна информация.

Март 2022

Проведена първоначална среща за демонстрация на системата за дигитално подписване на документи DigiSign. От всички налични възможности за подписване с облачен квалифициран подпис (ОКЕП), КЕП на флашка, подписване на таблет и подписване с усъвършенстван електронен подпис (УЕП), представителите на Икономедиа АД заявиха желание да разписват документите със служителите си чрез ОКЕП, удостоверен от Борика, използвайки инструмента или мобилното приложение B-Trust.

Юни 2022

Подписано приложение на внедряване на DigiSign и зареждане на избрания пакет от подписи при тях. Чрез тази последна стъпка в процеса по дигитализация постигнахме следното: генерирането на документ по шаблон, изпращането му посредством интеграцията между PROFILE.GURU и DigiSign, подписването му с 1 клик от мобилното приложение на Борика и осигуряването на безопасен и сигурен канал за връщане на дадения документ за съхранение в PROFILE.GURU.

Обратната връзка

Тъй като през 2024 се навършват 2 години от въвеждането на цялостно електронно трудово досие, поехме инициативата да създадем кратък въпросник и да помолим за мнение Радослава Влахова, специалист ТРЗ и основно отговорно лице, администратор на TIMEOFF.GURU, PROFILE.GURU и DigiSign. Като последно внедрено софтуерно решение, фокусирахме обратната връзка върху DigiSign:

Ради, моля те да споделиш какви бяха основните предизвикателства и пречки по време на внедряването на DigiSign в Икономедиа АД?
В началото имахме частични проблеми единствено при регистрацията в B-Trust и издаването на удостоверение за електронен подпис- наложи се многократното правене на "селфи", снимането на лична карта – което беше времеемко. Наложи се служител на Борика да дойда на място при нас, за да съдейсва и отстрани проблема. Към момента регистрацията става много по-бързо и лесно.

Моля те накратко да разкажеш за разликата при състоянията на документообработката преди и след интегрирането на DigiSign при вас?
С внедряването на Digisign подписването на договорите е далеч по-улеснено. Изключение правят само колегите, които не получават нотификации на телефона си, че имат документ за подписване /предполагам, че това е от настройките на самите апарати/, и се налага да изпращам многократно напомняне на мейла от бутона "Напомни" на самата платформа /който ми е изключително полезен/. Работата с платформата е лесна, улеснението е, че пази данните /мейлите/ когато са веднъж въведени.

Кой е основният проблем, който платформата решава при вас? Какъв тип документи подписвате най-често?
Документите, които подписваме са авторски договори, които се подписват всеки месец от журналистите. Тъй като те са доста на брой , платформата ме улеснява и не се налага да ги викам на място за подпис.

Какво ви подтикна да се насочите към подобно софтуерно решение?
Големия брой авторски договори наложи да автоматизираме и улесним процеса по двустранно подписване на документите.

Имаш ли допълнителна обратна връзка или коментар към системата и нейната поддръжка?
При необходимост получавам адекватна и своевременна помощ от екипа по поддръжка на платформата.

Заключение

От името на целия екип на DigiSign искаме да изразим искрените си благодарности за неоценимата подкрепа, доверие и сътрудничество от страна на Икономедиа АД през изминалите години. Професионализмът, ангажираността и отдадеността на колегите към нашите общи цели бяха ключови фактори за успешното ни сътрудничество.

Очакваме с нетърпение да продължим да работим заедно и в бъдеще, вярвайки, че предстоящите ни проекти и развитие на текущите софтуерни решения ще бъдат още по-успешни и плодотворни.

Искате да научите повече? Вижте видео представянето на DigiSign.Ако считате, че във вашата организация могат да се оптимизират процесите по подписване на документи - вътрешно или с външни контрагенти, то тогава Ви приканваме да се запознаете с възможностите на DigiSign: платформата, която работи с всички видове електронни подписи и позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите.


Обратно към блог списъка