Представяне на DigiSign

На 18 май 2022 екипите на IBS, B-trust и Bulgarian Consulting Group направиха интерактивно представяне на DigiSign - най-новата, удобна и сигурна платформа за електронно подписване на документи.

Изображението илюстрира група хора по време на онлайн среща

Събитието се проведе онлайн, като събра участници от най-различни сектори и организации, за да обсъдят не само платформата, но и по-широките теми за дигитализацията на административните процеси. Темите включваха:

  1. Обсъждане на предизвикателства и възможности - Основната тема на събитието беше изследването на текущите предизвикателства и възможности за оптимизация на процесите, свързани с електронното подписване на документи. Участниците активно обсъдиха как традиционните методи за подписване забавят работния процес и как DigiSign може да предложи решения за тези проблеми, като улесни и ускори процесите, свързани с подписването.
  2. Представяне на DigiSign и нашата мисия за 100% безхартиена работа - DigiSign беше представен като ключов инструмент в стремежа към 100% безхартиена работа. Екипът зад платформата подчерта своята мисия да предложи удобен, бърз и преди всичко сигурен начин за електронно подписване на документи. Това не само ще спомогне за опазването на околната среда чрез намаляване на нуждата от хартия, но и ще улесни бизнесите и индивидите в управлението на техните документи.
  3. Демонстрация - Беше направениа демонстрация на различните видове електронно подписване, които DigiSign поддържа, включително квалифицирани и неквалифицирани електронни подписи. Участниците имаха възможността да видят платформата в действие, като бяха представени различни сценарии за използване, които илюстрираха гъвкавостта на DigiSign.
  4. Издававане на безплатни квалифицирани електронни подписи с B-trust - В рамките на събитието, B-trust обяви издаването на безплатни квалифицирани електронни подписи за участниците, което подчерта ангажимента на организаторите към насърчаването на електронното подписване като стандарт в бизнеса и администрацията.
  5. Въпроси и отговори по нормативната рамка - Събитието завърши със сесия за въпроси и отговори, където участниците имаха възможността да зададат въпроси относно нормативната рамка, уреждаща електронните подписи. Това беше важен момент, тъй като разясни много от правните аспекти, свързани с приемането и употребата на електронни подписи в различни юрисдикции.

Представянето на DigiSign отбеляза важна стъпка към дигитализацията на процесите за подписване на документи. Събитието не само предостави платформа за обсъждане на текущите предизвикателства и възможности, но и демонстрира как иновациите могат да предложат решения, които да улеснят и оптимизират ежедневните задачи. DigiSign се очертава като важен инструмент в бъдещето на безхартиената работа, обещавайки да промени начина, по който взаимодействаме с документите в професионалния и личния си живот.

Обратно към блог списъка