Представяне на DigiSign

На 18 май 2022 екипите на IBS, B-trust и Bulgarian Consulting Group направиха интерактивно представяне на DigiSign - най-новата, удобна и сигурна платформа за електронно подписване на документи.

Изображението илюстрира група хора по време на онлайн среща

Темите бяха:

  1. Обсъждане на предизвикателства и възможности за оптимизация на процесите, свързани с подписването на документи;
  2. Представяне на DigiSign и нашата мисия за 100% безхартиена работа;
  3. Демонстрация на всички видове електронно подписване на документи, текущо поддържани от DigiSign;
  4. Издававане на безплатни квалифицирани електронни подписи с B-trust;
  5. Въпроси и отговори по нормативната рамка.

Обратно към блог списъка