Често задавани въпроси

Електронен подпис, електронно подписване, приложения, особености и други теми.

 1. Какво е електронен подпис?
  Има множество законови и практически дефиниции, които сме направили опит да обобщим в статията ни Какво е електронен подпис.
 2. Каква е основната разлика между цифров и електронен подпис?
  Основната разлика между цифров и електронен подпис е в начина, по който се удостоверява идентичността на подписващия и се гарантира целостта на документа. Електронният подпис може да бъде всякакъв вид електронни данни, които са прикрепени към или асоциирани с друг електронен документ, докато цифровият подпис използва криптографски методи за осигуряване на повече сигурност и верификация. Прочете повече в статията ни Цифров и електронен подпис – едно и също ли е това?.
 3. Имат ли срок на валидност електронните подписи?
  Електронните подписи са свързани със срок на валидност, който зависи от валидността на използвания за подписване сертификат. Този сертификат, издаден от сертифициращ орган, има определен период на действие, след който трябва да бъде подновен. След изтичането на валидността на сертификата, подписът не може да се счита за юридически валиден до подновяването му. Важно е да се отбележи, че самият подписиран документ остава неизменен. Само статусът на подписа се променя спрямо сертификата.
 4. Може ли един документ да бъде подписан на хартия, и след това електронно?
  Сценарият най-вероятно е следният: едната страна разпечатва документа на хартия и след това полага мокър подпис. След това другата страна сканира така подписания документ и полага върху него квалифициран или друг електронен подпис. Това е напълно възможно, но като следствие имате 2 оригинала на документа - единия на хартия, а другия - електронен. За да може да се удостовери, че и двете страни са подписали едно и също съдържание, трябва и двата документа (хартиения и електронния) да са налице.

  За ситуации, в които една от страните няма възможност да подпише електронно даден документ, но въпреки това бихте искали всички документи да бъдат в електронен вид, препоръчваме да се ползва подписване на таблет. В DigiSign имате възможност да изпратите заявка за подпис по най-различни канали - включително да я изпратите първо за подпис към определен таблет, и след това - за подпис с квалифициран електронен подпис. Вижте повече информация за решението ни на страницата за SIGNATUS.
 5. Искам да изпращам документи за подписване с електронен подпис към служителите в моята организация. Могат ли да откажат да подписват по този начин?
  Могат. Според член 11 на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (НВИССЕДТДРС), работодателят няма право да откаже получаването на документ от работник или служител на хартиен носител. Дори предварително да има уговорка между страните по трудовото правоотношение да разменят изявления в електронен вид, всяка от страните има право по всяко време да оттегли съгласието си да бъде адресат на електронни изявления.
 6. Може ли DigiSign да се ползва като система за електронно трудово досие?
  DigiSign е предвиден да поема организацията на процесите по електронно подписване. Бихте могли да го ползвате и като платформа за съхранение и достъп до документи по трудовото правоотношение, но изискванията на НВИССЕДТДРС поставя редица технически изисквания. Ако вашата организация търси решение за електронно трудово досие, Ви препоръчваме да разгледате системата за управление на човешки ресурси PROFILE.GURU. Чрез интеграция между DigiSign и PROFILE.GURU се постига пълно управление на процеса по дефиниране на шаблони, генериране на документи с попълнени данни на служителите, изпращане за подпис и съхранение на подписаните документи в едно цялостно решение.
 7. Могат ли чуждестранни граждани да подписват електронно документи?
  Да. Всички български доставчици на електронни подписи издават подписи и на чуждестранни граждани. Но DigiSign може да изпраща документ за подпис без значение кой е издателят на квалифицирания електронен подпис.
 8. Когато изпращам документ за подпис с мобилен или облачен квалифициран подпис през B-trust или Evrotrust, по какъв начин мога да идентифицирам получателя на заявката?
  Проверката дали получателят е регистриран в платформите на доставчиците на електронни подписи може да се направи по граждански идентификатор (ЕГН/ЛНЧ), и-мейл или мобилен телефонен номер.
 9. Може ли електронно подписан файл в PDF формат да бъде променен, след като бъде подписан?
  Единствената промяна, която може да се направи във вече подписан PDF, е да се добавят още подписи. Промяната на каквато и да е друга част от документа ще направи положените вече подписи невалидни.
 10. Колко души могат да подпишат електронно един документ?
  Няма технически ограничения за броя подписи, които могат да бъдат положени върху един документ. Имайте предвид, че времето за отваряне на документа ще се увеличава, защото валидността на всеки подпис се проверява в реално време.
 11. Могат ли двама души едновременно да подпишат един документ и след това да се съберат подписите в един документ?
  Не. Документът трябва да бъде подписан последователно първо от единия, и след това от другия.
 12. Как са защитени документите в DigiSign?
  Всички документи се съхраняват в защитен вид с криптиращ алгоритъм AES 256. Достъпът може да бъде организиран с двуфакторна идентификация според инфраструктурата, която се ползва при клиента. Данните, обменяни между браузера и сървърите, също са криптирани.
 13. Имам ли достъп до вече подписани документи?
  Да, всички подписани документи се съхраняват в DigiSign, докато не ги изтеглите или изтриете от платформата. Допълнително има секция Архив, в която можете да преместите документи, които вече не са актуални. Във всички екрани на DigiSign можете да филтрирате информацията по различни критерии: вид, дата на подписване, статус и други. Допълнително, подписаните чрез мобилен/облачен подпис документи са достъпни и през мобилното приложение на съответния доставчик.
 14. Какво е необходимо, за да изпращам документи за подпис през DigiSign?
  За да ползвате всички функции на DigiSign, трябва да сте регистриран клиент на платформата. Ако желаете да станете такъв, моля попълнете контактната форма. Ние ще се свържем с Вас за следващите стъпки.
 15. Какво е необходимо, за да получавам документи за подпис през DigiSign?
  Необходимо е да имате издаден квалифициран електронен подпис (мобилен/облачен или стандартен). В случаите, когато документът е изпратен към Вас чрез таблет, не е необходимо нищо друго, освен физически да имате достъп до таблета. Повече информация за подписването с таблет и съхранението на биометрични данни можете да видите на страницата за Signatus.
 16. За колко време се внедрява DigiSign?
  Обикновено ни трябва около час, за да подготвим Вашата инстанция на DigiSign, и да направим първоначално обучение за работа с платформата.
 17. Може ли DigiSign да се интегрира с CRM, HRIS, документооборотни или други системи?
  Да. DigiSign разполага с програмен интерфейс, който позволява изпращането и получаването на подписани документи без да излизате от Вашата система. Повече допълнителна информация на страницата с описанието на API интерфейса на DigiSign.
 18. Кой стои зад DigiSign?
  DigiSign е създаден от екипа на IBS. Повече информация вижте в секция "За нас".
 19. Мога ли разчитам на съдействие, в случай, че изпитвам затруднения при използването на системата?
  Да, разбира се! Можете да пишете на имейл support@digisign.space или да се свържете с нас телефон: (02) 9059080

Не намирате отговор на своя въпрос? Пишете ни. Ще се радваме да Ви отговорим.