Какво значи еднократен квалифициран електронен подпис?

Ако сте получавали потребителски кредит, има вероятност да сте ползвали такъв подпис без да знаете, че се нарича така

Мъж преглежда документи. Photo by Andrea Piacquadio on Unsplash

Въведение

Как може технологията да опрости процеса на електронно подписване, особено когато става въпрос за еднократни транзакции?

Удобството и бързината са водещи фактори при повечето материални решения в живота ни. При равни други условия винаги ще изберем доставчик, с който е по-лесно да се работи. И понякога даже, заради удобството, сме готови да направим и компромис с цената.

Еднократно подписване на документи с една компания е често житейско събитие. Например когато закупуваме автомобил, домакински уреди или когато сключваме договор за заем с банка.

Тази статия разглежда как работи еднократният подпис, какви са неговите предимства и какви са ситуациите, в които намира приложение. Ще разберете как еднократният подпис може да улесни подписването на документи без нуждата от физическо присъствие, използване на допълнителни устройства като смарт карти (флашки) или инсталиране на мобилни приложения за работа с облачен/мобилен квалифициран електронен подпис (МКЕП/ОКЕП).

Какво представлява?

Еднократното издаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) за подписване на един или повече документи означава, че КЕП сертификатът е създаден за единична употреба в контекста на конкретна транзакция. Този начин на ползване на КЕП отговаря на всички законови изисквания.

Кога се ползва?

Еднократно издаденият КЕП може да бъде полезен в ситуации, когато е необходимо да се подпише електронен документ, но:

  • може да не е желателно да се използва същият сертификат за бъдещи подписвания;
  • подписващият не желае или по-скоро има затруднения да ползва КЕП на смарткарта или КЕП в специализирано приложение на мобилен телефон.

Два примера:

  1. В много банки в България процесът по отпускане на потребителски кредити се осъществява имено с еднократни подписи. Банката събира данните, които са необходими за идентифицирането ви, и след това използва технологията за да получи валидно разписаните документи. Много често в тази ситуация от страна на кредитополучателя се иска само да въведе даден PIN номер.
  2. Ако подписвате договор за закупуване на имот, може да пожелаете да се използва еднократен КЕП сертификат. По този начин ще се гарантира, че подписвате само един документ и че няма никакъв шанс да бъдат направени подписвания в бъдеще със същия сертификат. След като употребите подписа, се подава заявка за деактивирането му.

Как се ползва?

Еднократното издаване на КЕП се осъществява с помощта на регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ), който издава КЕП сертификата в своите информационни системи.

Както споменахме, клиенти на такъв тип доставчици обикновено са дружества като банки, застрахователи, фирми за комунални услуги и други. Те са упълномощени от ДУУ да изпълняват ролята на удостоверителен център (местна регистрираща служба или МРС), където се валидира идентичността на клиента.

Така процесът по издаване на подпис може да се осъществи в офис на дружеството или изцяло дистанционно, без да се налага физическо присъствие.

Какви за стъпките:

  1. Дружеството проверява самоличността ви (на място или онлайн) и след това изпраща заявка за подписване на документ чрез ДУУ. Заявката съдържа документите, който трябва да бъдат подписани и данни за крайния клиент - включително национален идентификационен номер (ЕГН или ЛНЧ), данни за личната карта, адрес на електронна поща, телефонен номер и други.
  2. Получавайки заявката за подписване от дружеството, ДУУ валидира извършва редица проверки, включително проверка на данните в националните регистри.
  3. След това изпраща към мобилния номер на клиента КОД по SMS или линк към уеб страница. И в двата случая, кодът или потвърждението трябва да се въведе на специализирана страница или в мобилно приложение.
  4. След като въведеният код бъде валидиран, ДУУ издава на сървърите си еднократния КЕП и подписва документите от името на клиента.
  5. Накрая документът се изпраща към системите на дружеството и към и-мейла на клиента.

Кой предлага услугата в България?

Услуги по издаване и ползване на еднократен квалифициран електронен подпис се предлагат от Евротръст и от Б-Тръст - два от петте реално функциониращи в България доставчици на удостоверителни услуги.

За да внедрите този вид подписване във вашите процеси, е необходимо системите ви да се интегрират с програмните интерфейси (API) на доставчиците. Ако работите или планирате да работите с повече от един доставчик, трябва да изградите връзка с всеки от тях поотделно.

Алтернативно, можете да работите с DigiSign, тъй като ние познаваме в детайлите системите на доставчиците, и можем да управляваме заявките за подписване към всеки от тях. Ние предоставяме един общ API интерфейс, към който да се обръщате. След това DigiSign има грижата да управлява спецификите на подписване при всеки един от доставчиците.

Заключение

Еднократният квалифициран електронен подпис предоставя значително улеснение в процесите по подписване. Този подход улеснява и организациите, и техните клиенти, като им позволява да извършват транзакции и да подписват документи без да има нужда от технически познания и специализирано оборудване. Използването на еднократни електронни подписи не само увеличава ефективността, но и гарантира пълно съответствие със законодателните изисквания.


Ако сте заинтересовани да научите повече за това как този вид подписване може да оптимизира операциите във вашия бизнес, можете да се свържете се с нас, за да ви покажем как работи DigiSign и да обсъдим с какво може да ви помогне.

Обратно към блог списъка