Доставчиците на удостоверителни услуги - гарант в процесите, свързани с електронното подписване на документи

Доставчиците на удостоверителни услуги (ДУУ) са специализирани организации, които издават и предоставят електронни удостоверения и сертификати за електронен подпис (квалифициран и усъвършенстван) на физически и юридически лица.

Те се явяват независима страна при процесите на електронно подписване. Тяхната роля е да гарантират авторството, автентичността и цялостта на електронните документи, които са подписани със сертификати, издадени от тях.

ДУУ са регулирани от държавни органи (за България това е Комисията за регулиране на съобщенията - КРС) и изпълняват обстойни процедури за проверка на самоличността на клиентите си. Целта е да могат да гарантират, че издаваните от тях сертификати са действителни и валидни. ДУУ също така съхраняват подробна документация за издадените от тях удостоверения и имат механизми за проверка на документи и съхранените в тях данни, както и процедури за обработка на жалби и оспорвания.

Доставчиците на удостоверителни услуги биха могли да бъдат държавни институции, банки, телекомуникационни оператори и други специализирани организации, като могат да предлагат различни видове сертификати за електронен подпис, в зависимост от нуждите на клиентите им.

ДУУ имат ключова роля в електронното подписване на документи: бидейки независима страна, те са гарант, че лицето, което е подписало даден документ реално съвпада с физическо лице или организация, на което са издали сертификата. Те отговарят за автентичността на документа и подписа в него, давайки сигурност, че няма фалшификация или злоупотреба.

В България през 2023 има 5 активни на пазара доставчици на удостоверителни услуги, които са и одобрени от КРС.

Всички те издават квалифицирани електронни подписи, като b-Trust и Evrotrust издават и електронни подписи, които могат да се ползват чрез приложение за мобилен телефон.
Обратно към блог списъка