Кой е най-лесният и удобен начин за подписване на документи

Кратко изследване със съпоставка и оценки на методите за подписване на документи

Изображението илюстрира купчина хартия като символ на затрудненото подписване върху такъв носител

Когато имаме два метода да свършим една работа, човешката природа и здравият разум диктуват това да стане по най-лесния начин. Освен ако:

 • не знаем, че има по-лесен начин;
 • казали са ни да го правим по-трудния начин с учебно-възпитателна цел.

Когато трябва да подпишем един договор, има дори повече от два законосъобразни начина това да се случи:

 1. Подписване на хартия
 2. Подписване с ел. подпис на флашка / карта
 3. Подписване с мобилен / облачен електронен подпис
 4. Подписване на таблет

Тук ще изследваме (чисто емпирично) кой от изброените начини за подписване е най-ефективен. Изследването ще представи само резултатите от измерванията, като няма да правим предположения защо някой би предпочел да прави едно нещо по по-трудния начин.

Като начало, дефинираме няколко предварителни условия, които се прилагат към изследването за всички възможни сценарии:

 • разполагаме с готов за подписване документ;
 • приемаме, че и двете страни, които трябва да подпишат договора, се намират в рамките на едно населено място.

Участниците в процесите са:

 • Изготвящ документа;
 • Подписващ за едната страна;
 • Подписващ за другата страна;
 • Куриер.

Разделяме всеки вид подписване на съставни операции и измерваме ефективността - т.е. броят действия и времето за изпълнение им в секунди. И в трите сценария не включваме времената за изчакване. Приемаме също така, че всяко действие започва да се изпълнява веднага след като приключили преходното.

Подписване на хартия и син химикал

# Операция Време
1 Разпечатване в 2 екземпляра 10
2 Логистика на хартия от принтер до 1-вата страна за подпис (приемаме, че се намира в същата сграда) 60
3 Полагане на подпис 6
4 Логистика на хартия до 2-рата страна за подпис. Приемаме, че и двете страни са в едно и също населено място и куриерът успява да се придвижи от едината локация до другата в рамките на 15 минути 900
5 Полагане на подпис, докато куриера чака да вземе подписания документ 5
6 Логистика на хартия до място за съхранение на документи 900
Общо време: 1880 секунди

Електронно подписване с КЕП на външен носител

# Операция Време
1 Изпращане на документ до 1-вата страна по електронна поща 10
2 Полагане на подпис от 1-вата страна 20
3 Изпращане на документ до 2-рата страна по електронна поща 10
4 Полагане на подпис 20
5 Изпращане на документ до 1-вата страна по електронна поща 10
Общо време: 70 секунди

Електронно подписване с мобилен / облачен КЕП

# Операция Време
1 Изпращане на документ до 2-те страни за подпис през портал за електронно подписване на документи 15
2 Полагане на подпис от 1-вата страна 10
3 Полагане на подпис от 2-рата страна 10
4 Изпращане на подписания документ до 2-те страни 0
Общо време: 35 секунди

Оценка за ефективност

🥇 Подписване с мобилен / облачен КЕП

🥈 Подписване с КЕП на външен носител

🥉 Подписване на хартия

Най-ефективен начин за подписване на един документ е методът с мобилен електронен подпис. Втори, и много близо до първия, е метода за подписване с подпис на външен носител - флашка или карта. Трети, и най-неефективен начин, е подписването на хартия. Минимум 6 стъпки и 1880 секунди. Или поне половин час в най-добрия възможен случай.

Вече знаете, че има по-лесни и удобни начини за подписване от хартиения вариант. И освен ако някой не иска да прилага учебно-възпитателната метода, която най-често е маскирана зад думите "Винаги така сме го правили", не остават аргументи за подписването на хартия.

С платформа като DigiSign, произволен документ може да се бъде изпратен до една, двете или повече страни и да бъде подписан по най-удобния за тях електронен начин: чрез мобилно приложение, чрез квалифициран електронен подпис разположен върху смарткарта или с помощта на специализиран таблет. След като подпишат документа, всички страни ще разполагат с един и същ електронен документ. Няма логистика и асоциираните с куриери разходи на пари и време. А съхранението и достъпът до електронния документ са много по-бързи и лесни.

Обратно към блог списъка