Лого на Камакс - компанията, която внедрява електронен подпис с помощта на DigiSign

За Камакс

Камакс е българо-чешка фирма, основана през 1994 г., с основна дейност производство и продажба на слънцезащитни продукти. Компанията предлага богата гама от продукти, включително над 12 различни типа щори и сенници, налични в 103 модела и 1309 цвята. Всички продукти на Камакс се изработват индивидуално според желаните от клиента размери, което гарантира перфектен монтаж и високо качество. Сред предлаганите продукти са външни ролетни щори, руло щори, плисе щори, хоризонтални и вертикални щори, сенници и мрежи против насекоми.

kamax.bg

Въведение

Иновациите, постоянната оптимизация и новите технологии са ключови за ефективността и конкурентоспособността на една производствена компания. В това отношение, Камакс - водещ производител на слънцезащитни продукти, направи значителна стъпка напред в улесняването на вътрешните си процеси чрез платформата за електронно подписване DigiSign.

Предизвикателството

Преди внедряването на DigiSign, Камакс се сблъскваше с редица предизвикателства, свързани с обработката на служебни документи на хартия. Логистиката по подписването на тези документи беше сложна и времеемка, включваща ръчна обработка, разпращане, и съхранение на документи. Този процес не само увеличаваше риска от загуба и грешки, но и изискваше значителни ресурси за управление и архивиране, което намаляваше оперативната ефективност и съотвено резултираше в увеличени разходи.

Решението

Изборът на Камакс за платформа за оптимизиране на процесите по подписване в лицето на DigiSign се обуславя на следните предимства на решението:

Mножество методи за полагане на електронен подпис

DigiSign предлага най-различни методи за електронно подписване - от облачни квалифицирани електронни подписи до подписване на таблет с биометрични данни. Тази гъвкавост позволява на Камакс да избере най-удобния и сигурен начин за подписване на своите документи, което намалява времето за обработка и увеличава сигурността на документооборота.

Ускоряване на процесите по подписване на документи

Едно от основните предимства на DigiSign е значителното намаляване на броя стъпки по подписване на един документ. Времето, необходимо за изпращане и получаване на подписани документи, се съкращава от дни и седмици до минути. Това е особено важно за компании като Камакс, където бързината на реакция е критична за успешното изпълнение на проекти и договори.

Елиминиране на ръчна обработка и логистика на документи

DigiSign елиминира необходимостта от ръчна обработка и логистика на хартиени документи. Всички процеси стават изцяло дигитални, което не само спестява време и ресурси, но и минимизира риска от грешки и загуба на документи. Това значително повишава ефективността на работния процес и удовлетвореността на служителите и клиентите на Камакс.

Внедряването

Внедряването на DigiSign в Камакс бе съпроводено с внимателно планиране и обучение на персонала. Паралелно с първоначалната настройка на платформата, бяха доставени таблетите за отдалечените офиси и производствени помещения. Решението на Signatus беше конфигурирано върху всяко устройство. Екипът на Камакс беше обучен за работа с платформата и нейните функционалности. Благодарение на интуитивния интерфейс и подробните ръководства, процесът на адаптация беше бърз и безпроблемен.

Как работи DigiSign в Камакс?

  1. Качване на файл - Процесът започва с качване на документа в платформата DigiSign. Потребителят посочва типа на документа, въвежда кратко описание и качва файла.
  2. Избор на страни и начин на подписване - Следва избор на получателите и метода на подписване. Сред наличните възможностите са облачен квалифициран електронен подпис, подписване с КЕП на флашка или подписване на таблет с биометрични данни. При Камакс документите се подписват основно по два канала: с ОКЕП и на таблет.
  3. Проверка на статус - DigiSign позволява непрекъснато проследяване на статуса на изпратените за подпис документи. Ако някой от участниците забави процеса, платформата предлага възможност за изпращане на напомняне.

Резултатите

В резултат на съвместните усилия на екипите на Камакс и DigiSign, организацията наложи платформата в ежедневната си работа, което доведе до значителни подобрения в управлението на документи и комуникацията със служителите.

Увеличена производителност

Времето за подписване на документи намаля драстично, което позволи на служителите да се фокусират върху по-важни задачи и проекти.

Намаляване на
разходите

Елиминирането на хартиените документи и ръчната обработка доведе до значителни икономии. Камакс намали разходите за хартия, принтери, транспорт и архивиране на документи.

Подобрена
комуникация

Електронното подписване улесни значително вътрешната комуникация. Процесите станаха по-прозрачни и лесно проследими, което повиши доверието и удовлетвореността на служителите.

Заключение

Внедряването на DigiSign в Камакс е пример за успешна дигитална трансформация, която доведе до значителни подобрения в производителността на компанията. DigiSign не само улесни процесите по подписване на документи, но и повиши сигурността и надеждността на документооборота. В бъдеще, Камакс планира да продължи да инвестира в платформата, като я приложи и в процесите, свързани с подписване на документи с клиенти и доставчици.

DigiSign доказва, че иновациите в електронното подписване могат да бъдат ключов фактор за успех в съвременния бизнес свят. Благодарение на тази платформа, Камакс подобрява стоята ефективност и затвърждава позиция си на лидер в индустрията.

Искате да научите повече? Вижте видео представянето на DigiSign.Ако считате, че във вашата организация могат да се оптимизират процесите по подписване на документи - вътрешно или с външни контрагенти, то тогава Ви приканваме да се запознаете с възможностите на DigiSign: платформата, която работи с всички видове електронни подписи и позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите.


Обратно към блог списъка