PROFILE.GURU + DigiSign

Очаквано добра комбинация!

Подписът от сайта на DigiSign, комбиниран с рекламното лице на PROFILE.GURU

PROFILE.GURU и DigiSign са част от софтуерното портфолио на IBS, което включва също така система за управление на отсъствията TIMEOFF.GURU и система за управление на графици и отчитане на отработеното време TIMEON.GURU.

PROFILE.GURU e системата ни за управление на човешките ресурси и електронно трудово досие, a DigiSign - платформата за електронно подписване на документи. И двете решения могат да работят еднакво добре както самостоятелно, така и в комбинация едно с друго.

Предизвикателството

Доскоро, говорейки за трудово досие, неминуемо пред очите ни изплува картина с безкрайни тежки класьори, подредени един до друг по стелажите. Но живеем в дни, в които това може да бъде избегнато.

Тук ще обърнем внимание на възможността за автоматично създаване на документи, изпращането им за дигиталното подписване и начина, по който така подписаните документи да бъдат автоматично запазени в електронното трудово досие.

Какво могат да правят двете системи?

С DigiSign изпращате документи за електронен подпис и да ги получавате разписани. Предлагаме всички възможни начини за подписване - с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, с двойна идентификация с SMS или на таблети с биометрични данни. Вижте повече информация за методите за подписване, поддържани от платформата.

Улеснили сме процеса максимално, така че са необходими са само две действия, за да имате подписан документ: качвате и изпращате. След това автоматично получавате подписания документ.

PROFILE.GURU е системата ни за управление на човешките ресурси. В нея на едно място имате информация за цялото досие на служителите в организацията, щатно разписание, организационна структура, справки, обучения, активи, целеполагане, представяне, оценки и много други модули и функционалности.

Как развихме модула за управление на документи в PROFILE.GURU?

Използвайки програмния интерфейс на DigiSign, в PROFILE.GURU направихме интеграция с платформата за подписване. По този начин затваряме процеса по генериране на документ, подписването му от всички страни изцяло дистанционно и сигурното съхранение на същия този документ в електронното трудово досие.

Какви за конкретните стъпки:

  1. Влиза се в профила на даден служител, секция "Документи" и се избира "Генерирай документ";
  2. От списъка с налични шаблони избирате вида документ, който искате да генерирате, като PROFILE.GURU създава документа, автоматично попълвайки всички зададени реквизити - имена, идентификатори и каквито други данни са необходими;
  3. Изпращане за полагане на електронен подпис с един клик и в DigiSign се появява документът с автоматично попълнени лица, които да го подпишат. Можете да добавите други или да редактирате вече попълнените, както и да изберете начина, по който искате да бъде подписан документът;
  4. Натискате "Изпрати за подпис" и след като документът е подписан от всички страни, автоматично се появява в електронното трудово досие!

Има възможност едновременно да се генерират документи за повече от един служител. Например за цял отдел или за цялата организация.

И всичко това става само с няколко клика, без нужда от физически срещи или куриерски услуги. Помислете колко време и хартия можете да спестите!

В резюме

В PROFILE.GURU съхранявате информацията за служителите, документите и всичко останало, на едно място. Чрез DigiSign получавате електронен подпис бързо и лесно върху всички документи, като далеч не е необходимо тези документи да са свързани само с управлението на човешките ресурси. Комбинацията от двете системи допринася за по-голямо удобство, гъвкавост и по-приятно преживяване на вашите клиенти и служители.

Ако считате, че във вашата организация могат да се оптимизират процесите по подписване на документи - вътрешно или с външни контрагенти, то тогава Ви приканваме да се запознаете с възможностите на DigiSign: платформата, която работи с всички видове квалифицирани електронни подписи и позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите.

Обратно към блог списъка