Щанд с плодове, в илюстрация за разнообразието от варианти за ползване на електронен подпис. Photo by Rajiv Perera on Unsplash.

Въведение

Ако вече сте си отговорили на въпроса "Трябва ли ми такъв подпис?", и след това сте си отговорили и на въпроса "Какъв електронен подпис да си избера?", би било напълно резонно да попитате и "Колко струва?".

В тази статия правим детайлен обзор на цените на пазара на електронни подписи в България, като обръщаме внимание на всички възможни видове и варианти за ползване, включително и онлайн платформи за подписване с двуфакторна идентификация.

Квалифициран електронен подпис

Видове КЕП

Този вид подписи могат да се категоризират по два критерия:

 • На чие име се издават;
 • По какъв начин се ползват.

Според първия критерий, един квалифициран електронен подпис може да бъде издаден на:

 • Физически лица - Електронният подпис за физически лица може да бъде издаден на всеки български гражданин, чужденец с издаден ЛНЧ, както и на лица с валидно ЕГН. Той може да се използва за издаване на лични карти и паспорти, електронни свидетелства за съдимост както и за почти всички възможни електронни административни услуги, предлагани в България. Вижте цените за подпис на смарт карта или за подпис, който се ползва чрез мобилно приложение.
 • Физически лица, асоциирани с юридически лица
  - Електронният подпис за физически лица, асоциирани с юридически лица (също наричан професионален подпис), може да бъде използван за подаване на данъчни декларации в НАП, издаване на електронни фактури и други. Издава се на физическо лице (Титуляр) и удостоверява неговата професионална обвързаност с дадено юридическо лице. Вижте цените.
 • Юридически лица - Електронният подпис за юридически лица е по-коректно да се нарича електронен печат. Този печат се използва, за да се гарантира произхода и интегритета на изходящи от дадено юридическото лице документи и данни. Научете повече електронните печати. Вижте цените.

Доставчици

За да може една организация за продава квалифицирани електронни подписи, тя трябва да фигурира в националния доверителен списък за доставчици на квалифицираните удостоверителни услуги на Комисия за регулиране на съобщенията. Към април 2024 в този списък са вписани:

СЕП България АД [esign.bg] прекратяват дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31.05.2024 г. по информация от техният уебсайт, публикувана на 31.01.2024 г.

Вижте допълнителна информация за ролята на издателите на електронни подписи в статията ни Доставчиците на удостоверителни услуги - гарант в процесите, свързани с електронното подписване на документи.

Квалифициран електронен подпис (КЕП) на смарт карта

Като говорим за носител, визираме смарт карти. И трябва да имаме предвид, че има 2 варианта за ползването им:

 • Стандартен формат - При него картата и четецът са два отделни компонента. Този вариант се ползва най-често при работа на настолен компютър, където четецът е постоянно свързан към работната станция, а картата се вкарва когато е необходима. При този вариант подписа (удостоверението) и четеца могат да се продават заедно или поотделно.
 • SIM формат (флашка) - Четецът най-често изглежда като флашка, и в нея е вкарана смарт картата, която е във вид на SIM карта. Опцията е удобна за хора, които използват преносим компютър или често са в движение.

Цени за издаване на КЕП за физически лица

Валидност B-trust Evrotrust InfoNotary StampIT SEP Bulgaria
1 година 27,00 лв. - 66,00 лв. - 39,00 лв.
2 години - 152,00 лв. - - -
3 години 36,00 лв. - 96,00 лв. 37,20 лв. 60,00 лв.

Посочените цени са за издаване на пълен комплект КЕП със смарт карта и четец, с включен ДДС.

Цени за професионален квалифициран електронен подпис

Професионалните подписи са идентични с подписите за физически лица, но включват допълнителен реквизит за наименование на юридическо лице, с което е асоцииран подписът.

Валидност B-trust Evrotrust InfoNotary StampIT SEP Bulgaria
1 година 71,40 лв. - 102,00 лв. 73,20 лв. 75,00 лв.
2 години - 232,00 лв. - - -
3 години 153,30 - 175,20 лв. - 160,00 лв.

* Посочените цени са с начислен ДДС

Цени на квалифициран електронен подпис върху мобилно устройство (ОКЕП)

Единствено "Борика" АД и "Евротръст Технолъджис" АД предлагат облачни квалифицирани подписи (ОКЕП), полагани чрез собствени мобилни приложения. За разлика от КЕП, при издаването на удостоверение за облачен квалифициран електронен подпис, физическото придвижване до офис може да бъде избегнато, като процесът се случва изцяло дистанционно.

Вижте как да си издадете ОКЕП при Борика и при Евротръст.B-trust Evrotrust
Цена за издаване на подпис Безплатно Безплатно
Брой включени безплатни подписвания 3 3
Валидност 1 година 1 година
Планове Икономичен
Включени подписвания: 7
Валидност: 1 месец
Цена: 6,30 лв.
План 5
Включени подписвания: 5
Валидност: 1 месец
Цена: 6,99 лв.
Практичен
Включени подписвания: 100
Валидност: 1 година
Цена: 62,40 лв.
План 100
Включени подписвания: 100
Валидност: 1 месец
Цена: 11,99 лв.
Неограничен
Включени подписвания: ∞
Валидност: 1 месец
Цена: 10,80 лв.
-
Неограничен +
Включени подписвания: ∞
Валидност: 1 година
Цена: 115,20 лв.
-

* Посочените цени са с начислен ДДС

Усъвършенстван електронен подпис

Както сме описали подробно в статията Начини за подписване с усъвършенстван електронен подпис (УЕП), този вид подпис трябва да отговаря на следните критерии:

 • Да е свързан по уникален начин с подписващия;
 • Да позволява идентификация на подписващия;
 • Да е създаден на база на информация, която е под контрол на подписващия (например саморъчен подпис върху електронен носител или еднократен код, изпратен по телефона);
 • Да се свърза с обекта на подписване (най-често документ) по такъв начин, че след това да могат да бъдат проследени потенциални промени по документа.

Цени за физически лица

В следващата таблица представяме информация за цените за издаване на усъвършенстван електронен подпис за физически лица.

Валидност B-trust Evrotrust InfoNotary SEP Bulgaria StampIT
1 година 12,00 лв. - 24,00 лв. - 12,00 лв.
2 години - 50,00 лв. - - -
3 години - - 54,00 лв. - -

* Посочените цени са с начислен ДДС

Цени за електронни печати на юридически лица

Електронните подписи за юридически лица или т. нар. електронни печати могат да бъдат също усъвършенствани или квалифицирани. Вижте повече информация за тях в статията ни Какво представляват, на кого се издават и как могат да се използват?

Валидност B-trust Evrotrust InfoNotary SEP Bulgaria StampIT
1 година 36,00 лв. - 60,00 лв. - 48,00 лв.
2 години - 80,00 лв. - - -
3 години - - 133,20 лв. - 126,00 лв.

* Посочените цени са с начислен ДДС

Електронно подписване чрез онлайн платформи

DocuSign и Adobe Sign са едни от най-разпространените в световен мащаб онлайн услуги, които позволяват на потребителите да създават, изпращат и подписват документи електронно, без необходимостта от физическо присъствие. Те се използват за улесняване на процесите по подписване и управление на документи в бизнес средата.

DocuSign е може би най-разпространената платформа в световен мащаб. Повече за удобствата и рисковете при работа с DocuSign можете да прочетете в статията ни Има ли проблем да ползваме платформата DocuSign в България?

Adobe Sign се интегрира с останалите продукти на компанията и позволява на потребителите да изпращат документи за подписване директно от Adobe програмите, включително от Adobe Acrobat. Платформата поддържа множество различни типове подписи.

Недостатък и при двете платформи е, че в общия случай се ползва елементарна идентификация на подписващия чрез електронната му поща. За разлика, в DigiSign двуфакторната идентификация чрез електронна поща и мобилен телефон е включена по подразбиране.

Цени за физически лица

Docusign Adobe Sign
Планове Personal
Цена при месечно плащане: $15
Цена при годишно плащане: $120
Acrobat Standart
Цена при месечно плащане: 27,59€
Цена при годишно плащане: 186,12€
Acrobat Pro
Цена при месечно плащане: 35,99€
Цена при годишно плащане: 286,42€

Цени за юридически лица

Docusign Adobe Sign DigiSign
Планове и пакети Standard
Цена при месечно плащане: $45 на потребител
Цена при годишно плащане: $300 на потребител
Acrobat Standard
Цена при годишен план, плащан ежемесечно: 17,99€ на потребител
Цена при годишен план: 215,86€ на потребител
Пакет подписи с двуфакторна идентификация: от 0,20 лв на подпис
Пакет подписи с Б-тръст: от 0,50 лв на подпис
Пакет подписи с Таблет: от 0,05 лв на подпис
Business Pro
Цена при месечно плащане: $65 на потребител
Цена при годишно плащане: $480 на потребител
Acrobat Pro
Цена при годишен план, плащан ежемесечно: 28,79€ на потребител
Цена при годишен план с предплащане: 345,46€ на потребител

За разлика от Docusign и Adobe Sign, при нас в DigiSign вярваме, че таксуването за положен електронен подпис (вместо фиксирана месечна такса на потребител) е далеч по-справедливо. Нещо повече - когато се таксува на потребител, организациите се ограничават на колко потребителя да дадат достъп до платформата, което поставя ограничения за преминаването към изцяло електронно подписване на документи. Повече информация за подписването с двуфакторна идентификация вижте в статията ни 1-Click-Sign: Електронно подписване само с един клик.

Източници

Ценови планове на онлайн платформи:Ако считате, че във вашата организация могат да се оптимизират процесите по подписване на документи - вътрешно или с външни контрагенти, то тогава Ви приканваме да се запознаете с възможностите на DigiSign: платформата, която работи с всички видове електронни подписи и позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите.


Обратно към блог списъка