Абстрактно представяне на програмни интерфейси в футуристичен план. Image by DALL.E

Въведение

В ежедневието ни се срещаме с така наречените програмни интерфейси без даже да знаем точно по какъв начин се случва това. Ако сте проверявали онлайн цени на самолетни билети или сте подписвали с електронен подпис в приложенията на Евротръст или Б-Тръст, на практика сте били в контакт с програмен интерфейс.

Почти всеки разбира термина "потребителски интерфейс". С негова помощ "общуваме" с дадено приложение посредством различни екрани, бутони, линкове и други елементи на екрана. Много по-малко хора обаче знаят какво представляват програмните интерфейси. И още по-малка група от разработчици пък могат да четат документацията им и да ги използват.

За какво всъщност става дума?

Програмните интерфейси, или на английски API от Application Programming Interface, са точки за взаимодействие, които позволяват на една система да получи достъп до определени функции от друга система.

Така, двете програми могат да си комуникират и да обменят данни и команди. Това се случва в приложения, инсталирани на компютъра ви, на мобилния ви телефон, при уебсайтове и при уеб базирани системи. Понякога даже една програма може да е направена по такъв начин, че отделните ѝ модули да комуникират помежду си чрез такива интерфейси.

Как точно работят тези интерфейси?

За пример, ако искате да си запазите самолетен билет и сте въвели първоначалните данни за дестинация и дати, в момента, в който натиснете бутона "Търси", системата се обръща към програмните интерфейси на авиокомпаниите, и подава информацията за вашето търсене. Системите на авиокомпаниите на свой ред връщат отговор, който се визуализира в сайта, който ползвате в момента. Всичко това се случва най-често в рамките на секунди и се изпълнява изцяло на системно ниво. Системите обменят информацията в специфични формати в предварително дефинирани структури.

Електронен подпис чрез интерфейса на DigiSign

DigiSign не прави изключение и разполага със собствен програмен интерфейс. С него можете да интегрирате процеса по полагане на електронен подпис в съществуващите ви системи и приложения.

Това важи с особено голяма сила за:

  • Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM);
  • Системи за управление на човешките ресурси (HRIS);
  • Деловодни и документо-оборотни системи.

При тези системи интеграцията с DigiSign може да бъде изключително полезна, тъй като при тях има много процеси, свързани с подписване на документи. Например:

  • Търговски договори
  • Трудови договори и анекси
  • Споразумения
  • Оферти
  • Протоколи и
  • Много други

Единствената предпоставка за интеграцията е тези системи да имат технологична възможност да използват и управляват програмни интерфейси. Документацията на DigiSign API е изключително подробна и обикновено реалната разработка по интеграцията се осъществява за няколко дни.

Примери

УниКредит Булбанк

Пример от нашата практика е интеграцията на HR системата на УниКредит с DigiSign, където екипът по управление на човешките ресурси в Банката почти не излиза от основната си система. В нея се изготвят документите и автоматично се подават за подписване към представител на работодателя и след това към служителя. След като бъде подписан документът чрез Евротръст, DigiSign има грижата да го подаде обратно към системата, в която се съхранява окончателно подписаният документ. Вижте повече информация за проекта ни с УниКредит.

PROFILE.GURU

Друг още по-добър пример за интеграция с програмния интерфейс на DigiSign е системата ни за управление на електронно трудово досие PROFILE.GURU. В нея също документите се изготвят автоматично на база на предефинирани шаблони и с един клик се изпращат за подпис към DigiSign. След като документът бъде обработен, се подава обратно към PROFILE.GURU и след това служителите могат по всяко време да го достъпят.

Подписване на таблет

Изпращането на документ за подпис към таблет с инсталиран софтуер за подписване също се осъществява чрез програмния интерфейс на DigiSign. След като документът е качен в платформата и се въведе лицето, което искаме да подпише, имаме опцията да изберем като метод за подписване "Таблет".

При наличие на повече от един таблет в организацията (в зависимост на колко локации има) се избира точно към кой таблет да изпратим документа. След това на таблета се избира функцията за прочитане на данни от сървъра и в този момент отново се извиква програмния интерфейс на DigiSign. Той подава данните към таблета и след това документът се визуализира на екрана.

Клиентът, доставчика или служителят (в зависимост от контекста, в който се ползва този вид подписване) преглежда съдържанието и полага подписа си чрез писалката. За повече информация относно този вид подписване вижте страницата ни с описание на софтуера за подписване чрез таблети.

Ползи

Както видяхме в примера с УниКредит, интегрирайки се с платформата чрез програмния интерфейс, става възможно потребителите да не излизат приложението, в което извършват основната си дейност (примерно CRM или HR системата).

Командата за подписване се подава от основната система, изпълнява се от DigiSign според изискванията, и след това подписаният документ се записва в извикващата система. Времето за изпълнение на процеса се съкращава допълнително и се избягват грешки, които потенциално могат да възникнат при ръчното въвеждане на страните, от които искаме да съберем електронен подпис.

Електронното подписване при всички положения е много по-ефективно в сравнение с ръчното подписване на хартия. Вижте защо в статията ни, където сравняваме методите за подписване. А подписването чрез програмния интерфейс позволява още по-големи нива на оптимизация.

Заключение

Завършваме това представяне на програмния интерфейс на DigiSign със следното послание: Инвестицията в автоматизирането на процеси чрез програмни интерфейси може да се изплати многократно и да доведе до огромни подобрения в ефективността, намаляване на човешките грешки и скоростта на работа.Ако считате, че във вашата организация могат да се оптимизират процесите по подписване на документи - вътрешно или с външни контрагенти, то тогава Ви приканваме да се запознаете с възможностите на DigiSign: платформата, която работи с всички видове квалифицирани електронни подписи и позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите.


Обратно към блог списъка