DigiSign в УниКредит Булбанк

Приключи първа фаза на внедряването на DigiSign в УниКредит Булбанк

Лого на УниКредит - клиент на DigiSign за електронно подписване на документи

Приключи първата фаза на внедряването на DigiSign в една от най-големите банки в България - УниКредит Булбанк. Целта на проекта е да се дигитализират изцяло процесите по подписване на вътрешни документи.

Стартирахме с част от документите, свързани с трудовото правоотношение, които трябваше да бъдат подписани от почти всички служители на Банката.

Благодарение на гъвкавите ѝ възможности за електронно подписване, за изключително кратки срокове платформата беше инсталирана, конфигурирана и интегрирана със системата на ползвания от Банката доставчик на удостоверителни услуги - Evrotrust.

HR и IT екипите на УниКредит Булбанк, заедно с нашия екип, демонстрираха изключително висок професионализъм и мотивация, за да направят подписването на документи за над 4000 служители много по-бързо, лесно и приятно.

Повече за проекта вижте на сайта на УниКредит Булбанк:
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/blog/2022/07/29/digitalno-podpisvane-na-dokumenti-misiyata-vzmozhna/

Обратно към блог списъка