Внедряването на DigiSign в УниКредит Булбанк

Приключи първа фаза на внедряването на DigiSign в УниКредит Булбанк

Лого на УниКредит - клиент на DigiSign за електронно подписване на документи

Въведение

Внедряването на DigiSign в УниКредит Булбанк представлява значима стъпка към дигитализацията и модернизацията на банковите процеси в една от водещите финансови институции в България.

Инициативата, която започва с обработката на документи свързани с трудовите правоотношения, отваря път и възможности за много по-широко прилагане на електронен подпис и в други сфери от дейността на банката.

С успешното приключване на първата фаза на този амбициозен проект, УниКредит Булбанк поставя началото на нова ера в управлението и обработката на вътрешни документи.

DigiSign се доказа като надежден партньор с високи стандарти за сигурност и удобство, обещавайки да донесе значителни подобрения в банковата индустрия.

Как стартира проектът?

Проектът беше стартиран с цел да се оптимизират и ускорят процесите на подписване на документи, като се преустанови практиката за подписване на хартия и се премине към електронно подписване.

Изборът на DigiSign като партньор в тази инициатива не е случаен - платформата ни е известна със своите високи стандарти за сигурност, гъвкавост и удобство за потребителите.

Първа фаза - електронен подпис за трудови договори и анекси

В рамките на първата фаза, фокусът беше поставен върху документацията, свързана с трудовите правоотношения в банката. Това включваше договори за работа, приложения, изменения и други важни документи, които изискват регулярно подновяване и подписване от страна на служителите.

Със съдействието на Evrotrust - доставчика на удостоверителни услуги, с който банката работи, DigiSign беше успешно интегрирана и конфигурирана за специфичните нужди на УниКредит Булбанк.

Платформата за електронно подписване беше интегрирана с множество въртрешни системи на Банката. Програмния интерфейс на DigiSign направи възможно да бъде постигната пълна автоматизация на процеса от генерирането на документите, през изпращане за подпис, до запазването им в специализирана архивна система.

Резултатите

Съвместната работа между HR и IT отделите на банката и екипа на DigiSign демонстрира високо ниво на професионализъм и ангажираност към проекта. Благодарение на общите усилия, процесът на подписване на документи за над 4000 служители беше значително оптимизиран.

Подписването на документи на хартия вече е зад гърба ни и екипите на банката успяха да подпишат своите документи за рекордно време, използвайки мобилното приложение.

Допълнително беше приложена и функционалността за автоматично полагане на електронен подпис. Това е възможност, която се предоставя от Evrotrust за целите на автоматизация на процесите. При нея при определени условия и предварително дадено съгласие от страна на титуляра, върху даден документ може да се положи подписът му. Без да се налага да се обработва "ръчно" документа и да се въвежда ПИН.

И не на последно място, преди въвеждането на DigiSign всеки документ се подготвяше в 3 екземпляра. Обработката им в изцяло електронен вид допринесе за подобряване на екологичния отпечатък на банката.

Следващи стъпки

Предвид успеха на първата фаза, се очаква проектът да продължи с разширяване на обхвата на документите, които могат да бъдат подписвани електронно, включително външни документи за клиенти и партньори.

Това ще допринесе за още по-голяма ефективност и удобство в банковите операции, както за служителите, така и за клиентите и партньорите на УниКредит Булбанк.

От страна на DigiSign разработката на нови функционалности за разширяване на възможностите за прилагане на електронен подпис ще продължи с пълна сила. В този процес обратната връзка и идеите от страна на екипа на банката са безценен ресурс, на който ще продължим да разчитаме.

Заключение

Внедряването на DigiSign от УниКредит Булбанк маркира важна стъпка към постигането на изцяло безхартиени банковите операции. Прилагането на електронен подпис не само ще оптимизира работните процеси в банката, но и ще улесни служителите и клиентите, като им предостави по-бърз и сигурен начин за извършване на трансакции.

От наша гледна точка искаме да изразим възхищението си от тази инициатива, тъй като тя отразява важността на иновациите и прогреса във всички аспекти на живота ни.

Бъдещето изглежда обещаващо, когато организации като УниКредит Булбанк приемат технологични решения за подобряване на ефективността и удобството на работа.

Този подход не само ще повиши доверието в организацията, но и ще постави основите за по-зелено и устойчиво бъдеще, свеждайки нуждата от хартиени документи до минимум.

Вълнуващо е да наблюдаваме как технологиите променят толкова традиционни индустрии и се радваме, че сме част от тази промяна.

Обратно към блог списъка