5+1 причини да използвате електронен подпис при подписването на документи

Изхвърлете хартията. Писалката запазете само за спомен.

Изображението илюстрира писалка и часовник върху текстил

"Дигитална трансформация". "Безхартиен офис". "Нула принтера" - все имена на инициативи от последните години, които са с висок приоритет при всяка организация. Натискът да преминем към работа без хартия постоянно се увеличава.

Но ако все още използвате добрия стар лист хартия и химикалка, за да подписвате документи, няма нужда да се бие аларма и да се влиза в режим на паника.

Има много случаи, когато хартията е незаменима. Има случаи, когато обемът на подписваните документи е много малък. Или пък работите с контрагенти, които не признават никакъв друг вариант за подписване, освен на хартия. И въпреки това, нищо не пречи да помислите и за възможните алтернативи.

Вече сме във времето, когато термина електронен подпис най-после доби достатъчно популярност. Когато кажете "Хайде да подпишем електронно", вече не се виждат толкова често повдигнати вежди и интересни въпроси от типа "Това законно ли е?" или "Може ли ние да си го подпишем на хартия, а вие си го подписвайте електронно?".

За да ви помогнем да вземете това решение сега, ще ви споделим някои от по-важните причини да започнете да подписвате документите по електронен път.

1. По-ефективно използване на времето

В сравнение с подписа, които се полага на хартия, електронният подпис може да спести много време, защото времето за придвижване на електронния документ най-често се измерва в секунди.

Докато придвижването на хартиен документ, в най-добрия случай, може да се случи и в рамките на минути, но много често времето за подписване е производно на разстоянието между хората, които трябва да се подпишат върху документа.

Нещо повече - всеки може да подпише електронно документа по всяко време и от всяко място, докато ако хартиеният документ е в офиса, то най-вероятно и достъпът до него е ограничен в рамките на работното време.

Вижте нашето сравнение на времената за електронно и хартиено подписване.

2. По-ниска цена

Освен времето, допълнителните разходите при подписване на хартия включват логистика (независимо дали ще се ползва куриерска услуга или собствен ресурс), хартия и съхранение.

Последното е може би най-недооцененият разход, защото обикновено мястото, където се съхраняват документите, е част от пространството на един офис, за което се плаща наем.

Така, освен еднократната цена на мебелта, където се съхраняват документите, имаме и допълнителен постоянен разход всеки месец за пространство, което със сигурност може да се използва много по-добре.

3. Проследяване на процеса по подписване

С електронните подписи и системите, които могат да управляват процеса по подписване, можем по всяко време да бъдем информирани за текущото състояние на процеса.

Нещо повече - тези системи могат да изпращат автоматично напомняне на страните, които още не са положили подписа си. Освен това разполагате с пълна история кой и кога е подписал даден документ.

В DigiSign, може освен да проследите статуса на процеса, да получавате и известия за всяко събитие по заявката за подпис.

Екран от DigiSign на който се вижда как може да се проследи статуса на изпратен за подпис документ.

4. Сигурност в идентичност на подписващите

Според регламент 910/2014, сигурността на електронните подписи се разделя на 3 нива:

  • Обикновен - това е всяка информация, която може да свърже съдържанието с подписващия;
  • Усъвършенстван - идентичността на подписващия е свързана с електронния подпис;
  • Квалифициран - идентичността на подписващия е гарантирана от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

Докато стандартните "мокри" подписи на хартия могат много лесно да бъдат фалшифицирани, а много често и оспорени, то при усъвършенстваните електронни подписи (УЕП) това е изключително трудно, а при квалифицираните (КЕП) е направо невъзможно.

Именно затова УЕП и КЕП имат много по-висока юридическа стойност и употребата им намира все по-голяма популярност.

Вижте допълнителна информация за сигурността на електронните подписи.

5. По-щастливи клиенти

Клиентите винаги оценяват скоростта и ефикасността. Изпращането на електронни документи дава много повече време за запознаване със съдържанието и удобството да се подпише документът по начина и времето, които са най-удобни за клиента.

Осигурявайки възможност за полагане на електронен подпис, вие не само показвате уважение към времето на клиентите си, но и демонстрирате технологичното ниво на вашата организация.

Удобният процес на подписване не само пести време и пари, но най-вече може да повиши доверието във вашата организация. И не забравяйте, че вашите колеги и служители също могат да бъдат възприемани като клиенти на отдела ви.

Бонус: Имате достъп до документите по всяко време и (почти) всяко място

Когато документите са на хартия, вашият екземпляр може да бъде физически само на едно място.

Електронно подписаният документ може да бъде размножен и съхраняван на много различни места - в система за управление на документи, на личния ви файлов сървър, на мобилния телефон или на флашка. И по този начин да е на удобно място за всеки, на който е необходим.

Нещо повече:

Подписан с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис документ не може да бъде променян. Никой не може да подмени страница, да коригира или заличи част от текста. Веднъж подписан, към документа могат да бъдат добавяни само подписи на още страни.
Разбира се, може би можете да си позволите да изчакате още време и да продължите да подписване всичко на хартия. Но защо да отлагате, когато вече е толкова лесно да направите прехода към електронното подписване? Защо да не бъдете една крачка пред конкурентите ви?

Свържете се с нас, за да ви покажем как DigiSign може да промени и улесни процесите по подписване във вашата организация.

Обратно към блог списъка