Какво е облачен електронен подпис?

Облачните (или мобилни) квалифицирани електронни подписи навлизат все повече в нашето ежедневие и много вероятно в недалечно бъдеще да заместят напълно старите подписи, разположени върху смарт карти

Изображението илюстрира възможността да се подписват електронно документи по всяко време и от всяко място с платформа като DigiSign

Основната разлика между Облачният (или също споменаван като Мобилен) квалифициран електронен подпис (ОКЕП) и стандартния квалифициран електронен подпис е мястото, където се съхранява вашият т. нар. частен ключ. Частният ключ е специален и много важно - таен текст, който кореспондира с нетаен текст за проверка (публичен ключ). Затова често се споменава и термина "двойка ключове". С който и от двата вида квалифицирани електронни подписи да се подпише един документ, правна сила е еднаква и е в съответствие с eIDAS - Регламент (ЕС) 910/2014.

Стандартния КЕП се съхранява най-често върху смарт карта, до която имате достъп през картов четец. Тези четци могат да бъдат във вид на "флашка" или комплект карта и картов четец.

При облачния квалифициран електронен подпис (ОКЕП) вашият частен ключ се съхранява върху защитена сървърна платформа на издателя му. Достъп до него, идентификации и подписване на документи се осъществява през смарт телефон и специализирано мобилно приложение. Така не се налага да носите със себе си смарткартата и четеца навсякъде, където би се наложило да подпишете даден документ. Телефонът обикновено е плътно с нас през по-голямата част от времето, и ако имате издаден ОКЕП, можете да го ползвате по всяко време и от всяко място.

В България през 2022 има два издателя на облачни електронни подписи:

  • Evrotrust - първата компания на нашия пазар, която предложи на потребителите мобилен електронен подпис и мобилно приложение. Евротръст издава само мобилни електронни подписи.
  • B-Trust - Това е търговската марка, под която Борика АД предлага своите удостоверителни услуги. Освен квалифицирани електронни подписи върху смарт карта, от 2020 компанията издава и облачни квалифицирани електронни подписи.

И при двата доставчика Облачният КЕП е безплатен и даже включва 3 подписвания в рамките на една година. Процесът по издаване изисква да свалите мобилното приложение на доставчика и да преминете през процедура по идентификация, като трябва да разполагате с валиден документ за самоличност.

Вижте инструкции за издаване на облачен електронен подпис от Евротръст и от Борика.

DigiSign работи с всички видове квалифицирани електронни подписи и ви позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите. Вижте повече информация за всички видове подписване, които платформата поддържа.

Обратно към блог списъка