DigiSign & Signatus

Електронно подписване върху таблет с най-високо ниво на сигурност и запис на биометрични данни.

Научете повече

Лого на Signatus

Signatus е продукт на Anasoft, който дава възможност при подписване върху таблет да се запази изображението на подписа и биометрични данни от полагането - наклон, натиск и скорост на изписването.

Signatus може да се инсталира върху всеки таблет, който поддържа биометрия. Приложение е съвместимо с Android, iOS и Windows.

Приложение

Не всички документи могат да се подписват отдалечено. За ситуации, в които може да се положи подпис на място, подписването върху таблет е най-добрия вариант.

В този случай през DigiSign може да изпрати електронния документ към избрано устройство.

След подписване върху таблета, документа може да бъде изпратен и за допълнителни подписи по други канали, като по този начин може да има комбинация от няколко вида електронни подписи: ОКЕП, КЕП и УЕП.

Екран от системата, който илюстрира избор на получатели и канал, по който да се подпише файла.

За какви ситуации е подходящ този вид подписване?

  • Договори - подписване на договор на момента, в който е постигнато споразумение.
  • Приемо-предавателни протоколи - при предаване на стока, подписа може да се вземе на място от клиента върху таблета.
  • Инструктажи - Полагане на подписи от много хора, събрани на едно място.
  • ... и всяка друга ситуация, при която полагането на подпис може да се направи на място.

Сигурност

Signatus предлага възможно най-високо ниво на сигурност при този вид подписване. Към електронния подпис, освен изображението му, са добавени и биометричните данни.

SIGNATUS Analyzer

Биометричните данни от подписа могат да бъдат изследвани с SIGNATUS Analyzer - софтуер, който може да визуализира специфики на положения с таблет подпис.

SIGNATUS Analyzer е Windows базирано приложение със следните възможности:

  • едновременна визуализация на няколко подписа
  • видео изображение на изписването във времето
  • наслагване на подписи един върху друг
  • измерване на разстояния distance
  • измерване на ъгли
  • показване на движение на ръката

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.