Благодарим Ви!

Благодарим Ви, че използвахте DigiSign - платформата за сигурно и удобно електронно подписване на документи.

Методите за подписване, които поддържаме, включват:

  • Двуфакторно с SMS;
  • Облачни/мобилни електронни подписи от Б-Тръст и Евротръст;
  • Квалифицирани електронни подписи на флашка от всички доставчици на удостоверителни услуги в България;
  • Таблети с биометрични данни.

Ако желаете да научите повече за възможности на DigiSign, можете да разгледате страницата с пълното описание на нашето решение или да запазите час за

Демонстрация

Изображението илюстрира неформална работна обстановка. Photo by Olena Bohovyk on Unsplash