PROFILE.GURU + DigiSign

DigiSign_profile.guru

Всеки, който ползва продуктите ни или пък е присъствал на уебинарите ни знае много добре, че платформите могат да работят еднакво добре както самостоятелно, така и в комбинация с другите.

Днес ще обърнем по-специално внимание на дигиталното подписване на документи и възможността документите в него да бъдат автоматично запазени в електронното трудово досие.

За какво става въпрос?

DigiSign е най-сигурната и удобна платформа да изпращате документи за подпис и да ги получавате електронно разписани. По всички възможни начини - с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни. Необходимми са само три стъпки, за да имате подписан документ.(дали да има описани стъпките)?

PROFILE.GURU е системата ни за управление на човешките ресурси. Това значи, че на едно място имате информация за цялото досие на служителите в организацията Ви, щатно разписание, организационна структура, справки, обучения и много други!

Когато говорим за трудово досие неминуемо пред очите ни изплува визуализация на тежки класьори, подредени един до друг на стелажа. Но живеем в дни, в които това вече не е задължително.

Как развихме модула за електронно трудово досие през последната година? Направихме интеграция с най-новото попълнение от портфолиото ни DigiSign, с което затваряме процеса по генериране на документ, подписването му от всички страни изцяло дистанционно и сигурното съхранение на същия този документ в ЧР системата PROFILE.GURU. Всичко това става само с няколко клика, без нужда от физически срещи или куриерски услуги. Помислете колко време и хартия можете да спестите!

В резюме, в PROFILE.GURU съхранявате информацията за служителите, документите и всичко останало на едно място. Чрез DigiSign подписвате бързо и лесно всички документи. А чрез комбинация и от двете системи допринасяте за по-голямо удобство, гъвкавост и по-приятно преживяване на вашите клиенти и служители.

Ако считате, че във вашата организация могат да се оптимизират процесите по подписване на документи - вътрешно или с външни контрагенти, то тогава Ви приканваме да се запознаете с възможностите на DigiSign: платформата, която работи с всички видове квалифицирани електронни подписи и позволява да съчетавате няколко различни метода за подписване върху един и същ документ, според вида подпис, с който разполагат подписващите.

Обратно към блог списъка